Beteendevetare - information om lön, utbildning - Saco

1988

Planarkiv - Genusvetenskap - kandidatkurs - Stockholms

Denna inriktning gränsar till det internationella forskningsområdet Cultural Studies där centrala begrepp bland annat är mening, subjekt/subjektivitet, identitet, makt och motstånd. GENUSVETENSKAP - KANDIDATKURS 30 hp (GV3002) GN Gäller från och med vårterminen 2021 Fastställd av Institutionsstyrelsen: 2020-10-29 Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap Sida 2 av 2 hooks, bell (1999). “Racism and Feminism”. I Back & Solomos (red.) Theories of Race and Racism. Title: Microsoft Word - Lokal examensbeskrivning Genusvetenskap Kandidat HFN 150602 Dnr SU-FV-3.2.5-1589-15.docx Created Date: 6/2/2015 2:02:08 PM Kandidatprogrammet i genusvetenskap omfattar 180 hp, varav 90 hp består av huvudämnet genusvetenskap. Inom programmet läser du kursen Genus och rätt 30 hp.

Genusvetenskap kandidat su

  1. Principen om fri bevisvärdering
  2. Erosion böjning

För att få en kandidatexamen i genusvetenskap kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar  Filosofie kandidatexamen. Huvudområde: Genusvetenskap. Gender Studies. Genusvetenskapen belyser kön som social och kulturell företeelse, det vill säga  Programmet ger en bred och djup bas för fortsatta studier i genusvetenskap samt Kandidatexamen om minst 180 hp i humaniora, samhällsvetenskap eller  Genusvetenskap - kandidatkurs. Stockholms Kurs, Grundnivå, Genusvetenskap, Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG).

Här finner du information om alla våra ämnen, kurser  Kandidatkursen har tre moment: en allmän inledande teori- och metodkurs, enskild Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG). Kandidatexamen om minst 180 hp i humaniora, samhällsvetenskap eller juridik Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG).

[H-verkko] Työpaikkailmoitus: Doktorand i historia med

En stor del av ditt arbete kommer att vara studievägledning och information kring institutionens kurser och program till befintliga och presumtiva studenter, i samarbete med universitetets centrala studievägledning och Studentavdelning. Genusvetenskap: Kandidatkurs 61-90 hp. GNVK02 VÅR. Kursen är en möjlighet för dig som student att utveckla en fördjupad kunskap om feministiska vetenskaps-teoretiska frågor och metodologiska utmaningar inom den genusvetenskapliga forskningen.

Rebecca Backman - Kontorsassistent konsult - Bravura

Genusvetenskap kandidat su

“Racism and Feminism”.

Genusvetenskap kandidat su

602 likes this. Etnologiämnet vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet. Genusvetenskap SU. 934 likes this. studierektor Rebecca berättar om hur det är att läsa genusvetenskap vid Lunds Universitet.
Olema truck specialisten ab

E-post: pia.laselle@erg.su.se.

Spara favorit för  Praktikplats inom ramen för Förlagskunskap SU. Ordfront förlag Filosofie kandidatexamen (fil.kand.) Genusvetenskap A, Södertörns högskola 30 hp. 19 sep 2014 ämnet genusvetenskap i redan befintliga institutioner. Det saknas dessutom renodlade kandidatprogram i genusvetenskap vid UU och SU. 14 okt 2019 Högskole-, kandidat-, magister- och masterexamen Extern bedömare, Su: Kristina Fjelkestam genusvetenskap och arbetsvetenskap.
Egypten världskarta

Genusvetenskap kandidat su ishavspirater sr
öppna dörrar film
invanare linkoping 2021
kollektivtrafik stockholm app
orwell george books

Klara Stenkvist - Utbildningsutvecklare - Equalate LinkedIn

Läs mer om vår utbildning Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap Universitetsvägen 10E, plan 6 & 7 Frescati, Stockholm. Postadress Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap Stockholms universitet 106 91 Stockholm.

Genusvetenskap - Stockholms universitet

− Vi ser nu mycket fram emot att 2021 också kunna examinera våra första kandidater i genusvetenskap vid Mittuniversitetet och sedan följa hur de använder sin kunskap till att bidra till ett mer inkluderande och rättvist samhälle, säger ämnesföreträdaren Rättsvetenskap, kandidat 180 Högskolepoäng, Program på grundnivå Rättsvetenskap brukar kallas ”läran om rättsreglerna och deras tillämpning”. ta såväl kandidat- som masterexamen i genusvetenskap och vid allt fler av landets lärosäten kan man disputera i ämnet. Ämnet har fått goda vitsord i de utvärderingar som gjorts av Högsko-leverket. Med En skriftserie om genusvetenskap vill Nationella sekre - tariatet för genusforskning sätta genusvetenskapen under lupp. Kursplan för Genusvetenskap GR (C), Kandidatkurs i genusvetenskap, 30 hp Gender Studies BA (C), Bachelor's Course in Gender Studies, 30 credits Bland dem finns en plats/doktorandanställning vardera i etnologi (ref.nr SU FV- 0695-14) och genusvetenskap (ref. nr SU FV-0696-14) Sista ansökningsdag är  Genusvetenskap omfattande totalt 90 hp (kurserna Genusvetenskap: Makt och kön A, B och C) kan räknas som huvudområde i kandidatexamen.

Eventet är en del av Innovationsveckan \nInnovationsveckan är en plattform fö r alla som utvecklar offentlig sektor och den är både lokal och nationell.& nbsp\;Upplägget liknar Almedalsveckan\, men aktiviteterna kan arrangeras va r som helst i landet\, antingen genom fysiska möten eller digitalt. 2021-2-3 · Pol kandprogrammet (politices kandidat) är en treårig utbildning i nationalekonomi och statsvetenskap. Kombinationen av nationalekonomi och statsvetenskap är väletablerad och förbereder för arbete som kvalificerad och självständig utredare och analytiker inom privat eller offentlig sektor. Varberg, Sweden Underhållsingenjör/beredare på Ringhals AB Mechanical or Industrial Engineering Education Grön affärsglädje 2013 — 2014 Högskolan Väst 2011 — 2012 Pedagogik Högskolan i Halmstad 2008 — 2010 CAD-konstruktion Högskolan i Halmstad 2009 — 2009 Digital grafisk design Stockholms universitet 2008 — 2008 Genusvetenskap Experience Ringhals AB March 2014 - Present … 2021-4-9 · En ny söktjänst för kursplaner och litteraturlistor har lanserats på universitets externa webbplats gu.se. Den gamla lösningen som fanns här i Studentportalen har … Gothenburg, Sweden lärare at Göteborgs Stad Government Administration Education Göteborgs universitet 2010 — 2014 kandidat, grundskollärare inriktning idrott och hälsa fässbergsgymnasiet 2006 — 2009 Samhällsvetenskap Experience Göteborgs Stad September 2014 - Present Mölndals stad January 2014 - September 2014 Bring September 2009 Sweden Society counselor at Huddinge Kommun Civic & Social Organization Education Lunds universitet 2012 — 2014 Bachelor degree in Political science, Political science A, B, C, Human Geography A, B, Geographical information systems (GIS) 30 hp. Malmö högskola 2013 — 2013 Cultural heritage and pedagogics (Kulturarv och kulturarvspedagogik) 15 hp Mittuniversitetet 2012 — 2012 Gender studies … 2020-3-4 · GENUSVETENSKAP Genusvetenskap, intersektionalitet och makt PSYKOLOGI Självbiografiskt minne SOCIOLOGI Så överförs ojämlik-het mellan föräldrar och barn ARABISKA En praktisk intro-duktion till det arabiska språket FYSIK, ASTRONOMI, METEOROLOGI OCH SJUKHUSFYSIK Frågor och svar GEOLOGI, GEOVET-ENSKAP, GEOGRAFI, BIOGEOVETENSKAP … Kursplan för kurs på grundnivå Kläder, kropp och identitet Dress, Body and Identity 15.0 Högskolepoäng 15.0 ECTS credits Kurskod: ETA116 Gäller från: HT 2016 Fastställd: 2010-06-08 Ändrad: 2016-06-07 Institution Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG) Huvudområde: Etnologi Fördjupning: G1N - Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav Genusvetenskap.