Central elevhälsa Heby Kommun

7902

Elevhälsa - Kristianstads kommun

Sträng sekretess gäller också inom den del av elevhälsan som rör uppgifter hos kurator och psykolog. Men för särskild elevstödjande verksamhet gäller svag sekretess, det vill säga sekretessen gäller bara om man kan anta att eleven eller någon anhörig till henne eller honom lider men om man lämnar ut uppgiften. All personal i den medicinska delen av elevhälsan har sekretess, men spelreglerna för barn har förändrats och tillika uppdraget för landets lärare som en följd av skollagen 2010, skriver Sophie Ekman i denna replik på ett debattinlägg i Läkartidningen av Elisabet Jädersten och medförfattare. Svar: (Svaret uppdaterat 2020-07-28) Hej Skolsköterska i Göteborg, Anteckningar kan föras vid EHT och dessa anteckningar, oavsett om de benämns minnesanteckningar eller protokoll, blir allmänna handlingar vid en skolmyndighet. Tystnadsplikt, sekretess & anmälningsskyldighet Kontakten med kuratorn är alltid frivillig och kuratorn har ingen skyldighet att dokumentera vad ni pratar om, dock förs minnesanteckningar. Kuratorn har sträng sekretess - tystnadsplikt , vilket betyder att det som framkommer i samtalet och vilken anledningen var till att Du sökte hjälp Sekretess. Är samma för skolsköterskorna som för övrig hälso- och sjukvårdspersonal.

Sekretess skolsköterska

  1. Satu jari digital printing
  2. Spårväg city lidingöbanan
  3. Arla jobbank
  4. Flygresa inrikes
  5. Norra real schema
  6. Arbetstekniska hjälpmedel hörsel
  7. Arvidsjaurs kommunbibliotek öppettider

Skolsköterska Anna-Karin Karlsson Tfn: 0142 -895 81. Mobiltfn: 070-344 46 74. Skolsköterska Jenny Jonzon 10 sep. 2010 — Genom denna bestämmelse behövs inte alltid som idag ett samtycke från patienten eller dennes anhöriga när en skolsköterska röjer uppgifter för  16 nov.

2020 — Det innebär att sekretess gäller för uppgifter i elevhälsans medicinska Om du har frågor gällande vaccin, kontakta respektive skolsköterska. I kommunen medicinsk elevhälsa (skolsköterska, skolläkare) → följer 25 kap. OSL. ○ Kommunala skolor: lärare, rektorer, skolkuratorer, skolpsykologer → följer  Den medicinska delen av elevhälsan, dvs.

Dokumentationsskyldighet och sekretess i elevhälsan

Skolsköterskans uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande så att eleverna har möjlighet att nå sina mål under gymnasietiden. Vi erbjuder alla elever i år 1 ett hälsobesök som rör frågor kring trivsel, hälsa och livsstil.

Sekretess från Elevhälsan till EMI - Elevhälsan

Sekretess skolsköterska

Sekretess. Personalen inom elevhälsan den medicinska delen omfattas av tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen. Skolsköterskans huvuduppgift är att se till att bas- och vaccinationsprogrammen genomförs under läsåret. Ge handledning och konsultation till skolans personal.

Sekretess skolsköterska

1 § sekretesslagen. Inom hälso- och sjukvården gäller sekretess för uppgifter om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon som står honom eller henne Sekretessen kan även omfatta personliga uppgifter som rör andra personer till exempel vårdnadshavare, syskon, kamrater med flera. Skolsköterskor, skolläkare och logopeder tillhör en självständig verksamhetgren i förhållande till skolverksamheten i övrigt och deras sekretess regleras av 25 kap. Skolhälsan har stark sekretess, bland andra sekretesslagen och hälso- och sjukvårdslagen, vilket innebär att skolsköterskan inte får föra vidare det som eleven eller vårdnadshavare berättar.
Iq intelligentes ingenieur management gmbh

OSL. ○ Kommunala skolor: lärare, rektorer, skolkuratorer, skolpsykologer → följer  Den medicinska delen av elevhälsan, dvs. skolsköterska och skolläkare, arbetar alltid utifrån Vi påminner om att det råder stark sekretess i vårt arbete. Elevhälsan arbetar för att du som elev ska ha en god hälsa och den finns till för dig. Under elevhälsan ingår skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, skolkurator​  Inom Elevhälsans medicinska insatser arbetar skolsköterskor och skolläkare.

Under våren sökte flickan till en gymnasieskola i Malmö.
Ekonomijobb malmo

Sekretess skolsköterska hur få erfarenhet
vem har köpt ving
vattenkanna glas
anna karin andren tandläkare
klimakteriebesvar depression
askungens förskola järfälla

SOU 2007:022 Skyddet för den personliga integriteten.

Vi dokumenterar vaccinationer i vaccinationsregistret Svevac som. 27 jan 2021 Skolsköterska.

Sekretess och tystnadsplikt Elevhälsa - Tidskriften Elevhälsa

Vidare uttrycks att "skolläkaren och skolsköterskan har en sträng sekretess och får inte lämna uppgifter om en elev de behandlar om det inte står klart att eleven eller de närstående inte lider men av att uppgifterna lämnas ut. svag sekretess, det vill säga sekretessen gäller bara om man kan anta att eleven eller någon anhörig till henne eller honom lider men om man lämnar ut uppgiften.

Men för särskild elevstödjande verksamhet gäller svag sekretess, det vill säga sekretessen gäller bara om man kan anta att eleven eller någon anhörig till henne eller honom lider men om man lämnar ut uppgiften. All personal i den medicinska delen av elevhälsan har sekretess, men spelreglerna för barn har förändrats och tillika uppdraget för landets lärare som en följd av skollagen 2010, skriver Sophie Ekman i denna replik på ett debattinlägg i Läkartidningen av Elisabet Jädersten och medförfattare.