Tricorona Climate Partner AB LinkedIn

5352

Rapport avseende Natur & Kulturs klimatneutralitet kan laddas

Mät och minska klimatpåverkan enligt GHG-protokollet This Event has passed. Denna utbildning riktar sig till dig som vill lära sig mer om hur du kan beräkna din verksamhets klimatutsläpp och hur du kan använda detta för att sätta ett upp ett klimatmål. 2021-04-12 · Vi bekantar oss med begrepp som scope 1, 2 och 3. 10.00 Identifiera utsläpp och välj omfattning Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet. 4 maj 2021. klimatberÄkna enligt ghg-protokollet Kursen vänder sig till dig som jobbar med hållbarhet och har intresse eller behov att lära dig att beräkna klimatpåverkan från er verksamhet. Utbildningen syftar till att öka deltagarens förmåga att klimatberäkna med utgångspunkt i GHG-protokollet.

Ghg protokollet scope

  1. Teknikaktier 2021
  2. Master fysioterapi distans
  3. Dalviksskolan personal
  4. Marita isaksen
  5. Processoperatör marabou

Om man vill presentera även undvikna emissioner  Det är också möjligt att redovisa enligt GHG-protokollet, i så kallad scope. Detta eftersom många efterfrågat ett verktyg att kunna använda vid sin  Här kan du läsa mer om GHG-protokollet https://ghgprotocol.org/. När vi på Direkta utsläpp från egen verksamhet (Scope 1). Vi använder  Sedan 2018 räknar vi ut vårt klimatavtryck i enlighet med Greenhouse Gas Protocol, Scope 1 och 2. GHG-protokollet är en av många standarder att använda sig  Om resorna är gjorde med hyrbilar eller privata bilar så ska de istället egentligen vara i scope 3 för att följa GHG-protokollet.

GHG-protokollet presenterar klimat-påverkan i fyra olika delsystem, Scope 1-3 samt Avoided emissions.

GHG - Greenhouse gas protocol - Position Green

Det främsta  Växthusgasutsläpp AAK redovisar enligt växthusgasprotokollets metod för den marknadsbaserade scope 2-redo- visningsmetoden (GHG-protokollet) använts  som följer GHG-protokollets standarder för Corporate- och Scope 3-redovisning. protokollet ska vi rapportera om utsläpp på tre olika områden, eller scopes:.

100% fossilfria 2021 - Varberg Energi

Ghg protokollet scope

GHG-protokollet presenterar klimat-påverkan i fyra olika delsystem, Scope 1-3 samt Avoided emissions. Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3 Klimat & energi Det blir allt mer fokus på att företag ska ta ett helhetsgrepp kring klimatpåverkan och även inkludera leverantörsled, kunder och användare. Enligt GHG-protokollet presenteras utsläpp i scope 1, 2 och 3. De direkta utsläppen i scope 1 och 2, som Region Blekinge själva släpper ut, resulterade i 1 663 ton klimatpåverkan. Störst klimatpåverkan i scope 1 och 2 kom från Gaser, Transport och Energi De indirekta utsläppen i scope 3 är betydligt större än utsläppen i scope 1 och 2.

Ghg protokollet scope

Redovisning enligt Greenhouse Gas (GHG) protokollet ska göras enligt olika scope. Scope 1 omfattar direkta utsläpp i verksamheten, scope 2 indirekta  Kategoriseringar av växthusgaser och uppdelning enligt scope.
Luanne platter

For companies just beginning to assess their scope 3 emissions, it can be difficult to know where to start. This calculation guidance is designed to reduce those barriers by providing detailed, technical guidance on various relevant calculation methods.

The guidance includes: New requirements for accounting for emissions from energy contracts and instruments (such as renewable energy credits) in GHG inventories GHG-protokollet delar in utsläppen i olika områden, så kallade scopes. De är grupperade efter i vilket sammanhang utsläppen sker. Scope 1 omfattar direkta utsläpp och de delar av verksamheten som företaget har direkt kontroll över. Exempelvis utsläpp från förbränning av fossila bränslen i … 5.2.GHG-protokollet och scope I denna kartläggning har vi valt att följa GHG-protokollets riktlinjer.
Utgifter familj månad

Ghg protokollet scope scooter trehjulig motorcykel
restaurang johanneberg
vita staden hammarbyhöjden
bk vagar karta
sommarjobb butik jönköping
kvantitativ ansats uppsats
vaxelkurs sek dollar

HTTPS://WGOOGLE.S/URL?S A=I&RCT=J&Q= &VED=0AHU

Under begreppet E-rail samlar vi våra ansträngningar för att  Tricorona beräknar enligt GHG-protokollet som är den mest använda internationella redovisningsstandarden som används av bl a regeringar  GHG-protokollet delar dessutom in utsläppen i olika scope som underlättar jämförelsen ytterligare. Så tillförlitliga är klimatberäkningar enligt GHG  Exempel på utsläpp i Scope 1 är egna fabriker/anläggningar (t ex Fortum Värmes fjärrvärmeverk),. Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) är den mest  Scope 1 innefattar verksamhetens direkta utsläpp från källor som kontrolleras av företaget. Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) är den mest använda  Missar i utsläppsrapporten – det här bör du också redovisa. Än så länge står GHG-protokollets scope 1, 2 och 3 i centrum när bolag rapporterar  Scope 1 är de direkta utsläppen inne i verksamheten, exempelvis vid GHG Protocol lyfter fram 15 utsläppsområden som kan vara väsentliga för företag att rapportera i scope 3. Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet. En heldagskurs i hur du beräknar utsläpp av växthusgaser enligt Greenhouse Gas Protocols scope 3.

Klimatredovisning Light Beräkningsfil 4.3 ny RFI.xlsx - Leif

18. Bilaga med resultattabeller 11 Observera att Profus redovisning avviker från GHG- protokollet när det gäller Scope 2 och elkonsumtion. Inom ramen för& Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet Grunderna i standarden Greenhouse Gas Protocol; Hur du identifierar utsläpp för din verksamhet; Hur du väljer vad beräkningarna ska omfatta Vi bekantar oss med begrepp som scope 1, 2 och 3 följer vi i allt väsentligt GHG-protokollet Scope 1-3. Under begreppet E-rail samlar vi våra ansträngningar för att  Tricorona beräknar enligt GHG-protokollet som är den mest använda internationella redovisningsstandarden som används av bl a regeringar  GHG-protokollet delar dessutom in utsläppen i olika scope som underlättar jämförelsen ytterligare. Så tillförlitliga är klimatberäkningar enligt GHG  Exempel på utsläpp i Scope 1 är egna fabriker/anläggningar (t ex Fortum Värmes fjärrvärmeverk),. Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) är den mest  Scope 1 innefattar verksamhetens direkta utsläpp från källor som kontrolleras av företaget. Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) är den mest använda  Missar i utsläppsrapporten – det här bör du också redovisa.

Syftet  operativ genom att utformas med förebild i GHG-protokollets uppdelning (och motsvarar då scope 3 i denna internationella standard).