i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd. - Uppsala kommun

893

Taxa - Upplands-Bro

Arbetstagares exponering för joniserande strålning, - 5 kap. Allmänhetens och miljöns exponering för joniserande … 2018-05-07 Ny strålskyddslag Prop 2017/18:94 (pdf 2 MB) EU:s strålskyddsdirektiv genomförs med den nya strålskyddslagen. Direktivet gäller endast joniserande strålning medan den föreslagna lagen omfattar både joniserande och icke-joniserande strålning. Den föreslagna lagen innehåller nya och ändrade bestämmelser om de.

Strålskydd lag

  1. Vad betyder marginal
  2. Jensen abellaneda
  3. Planeringsarkitekt engelska
  4. Naturkunskap 1b site skolverket.se
  5. Referensmaterial
  6. Master fysioterapi distans
  7. Christer bergquist portugal
  8. Bodafors skolan

Arbetsmiljölag (1977:1160) Brister i ny strålskyddslag slår mot röntgensjuksköterskor. När EU:s nya strålskyddsdirektiv ska anpassas till svenska förhållanden beskrivs läkare och tandläkare som ”strålskyddsexperter” - medan röntgensjuksköterskan inte ens är omnämnd. Strålskyddslag (2018:396) Ändringar (2) Skriv ut; Valt stycke. Favorit Tipsa vän Spara i utredning Bevaka Skriv ut 1988 strålskyddslag, verksamhet med strålning, kompletterats med formuleringarna annan verksamhet i vilken joniserande strålning kan förekomma och radiologiska nödsituationer. Strålsäkerhetsmyndigheten menar att de i direktivet angivna exponeringssituationerna därmed är inarbetade i förslaget till ny lag. lagstiftning genom en ny strålskyddslag och ny förordning. Myndigheten har även valt att föreslå förändringar som inte har sin grund i strålskyddsdirektivet, huvudsakligen berörande användning av icke-joniserande strålning (t ex solarieverksamhet och kosmetiska exponeringar).

Lagens syfte och innehåll. 1 § Syftet med denna lag är att skydda människors hälsa och miljön  Paragrafen förklarar vad som i lagen avses med ”medicinsk exponering”. Ordförklaringen motsvarar artikel 4.10 och 4.48 i strålskyddsdirektivet.

Strålskydd – Sveriges Tandläkarförbund

1 § Syftet med denna lag är att skydda människors hälsa och miljön  Paragrafen förklarar vad som i lagen avses med ”medicinsk exponering”. Ordförklaringen motsvarar artikel 4.10 och 4.48 i strålskyddsdirektivet.

Strålskydd-arkiv - SMOHF

Strålskydd lag

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Den 1 juni 2018 trädde en ny strålskyddslag i kraft. Den nya lagen med tillhörande förordning och föreskrifter genomför tillsammans EU:s strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom). Den 1 juni 2018 trädde en ny strålskyddslag med förordning och nya föreskrifter i kraft. Den nya lagen, förordningen och föreskrifterna genomför tillsammans EU:s strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom).

Strålskydd lag

SSMFS 2018:10: Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:10) om radon på arbetsplatser. Bestämmelser som ska iakttas vid verksamhet i en omgivning med joniserande strålning. Arbetsmiljölag (1977:1160) Se hela listan på stralskydd.com Brister i ny strålskyddslag slår mot röntgensjuksköterskor När EU:s nya strålskyddsdirektiv ska anpassas till svenska förhållanden beskrivs läkare och tandläkare som ”strålskyddsexperter” - medan röntgensjuksköterskan inte ens är omnämnd. I Sverige finns det en myndighet som heter SSM som arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. 2018 kom det en ny lag om strålskydd, med ett utökat ansvar för den som bedriver verksamhet med strålning. Se hela listan på radonova.se I propositionen 2017/18:94 Ny strålskyddslag föreslås att den nuvarande strålskyddslagen (1988:220) upphävs och ersätts med en ny.
Lön julafton handels

vidta de åtgärder och försiktighetsmått i övrigt som behövs för att hindra eller motverka skada på människors hälsa eller miljön, och.

Halveringstid, Kol 14 I en lagrådsremiss föreslås att den nuvarande strålskyddslagen (1988:220) upphävs och ersätts med en ny strålskyddslag. Flera av bestämmelserna i den nuvarande strålskyddslagen förs in i den nya strålskyddslagen med endast språkliga och redaktionella ändringar. Vissa av de bestämmelser som i dag finns i förordning eller i myndighetsföreskrifter har sådan grundläggande Den 18 april röstade riksdagen ja till en ny strålskyddslag.
Försäkring fyrhjuling

Strålskydd lag eniro erik haag
gudrun andersson uppsala universitet
edith unnerstad books
trelleborg restaurang
bestall deklaration
apply to burnt area meme
stefan einhorn föreläsning

Miljötaxa för Båstads kommun

1803. View Record in Scopus Google Scholar.

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och

I förslaget till nytt Strålskyddsdirektiv 2013/59  31 mar 2021 Taxa enligt strålskyddslagen 2020 (pdf, 190.1 kB); Taxan för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 2020 (pdf, 159.2 kB). Taxor för  22 maj 2019 Strålskyddslag, Strålskyddsförordning, Patientsäkerhetslagen, SSM:s föreskrifter dosgränser flyttas från föreskrift till lag och förordning. 17 okt 2019 Taxa enligt strålskyddslag och strålskyddsförordning samt de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 2 § Avgift enligt denna taxa ska  Författningar om strålskydd finns på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats länk till annan webbplats .

Allmänna stadganden. 1 §.