Därför ställer banken frågor - FOREX Bank

3006

Person i politisk utsatt ställning PEP Swedbank

Med ”PEP” avses en person som har eller har haft en  Enligt penningtvättslagen så behöver vi bland annat få veta vilka av våra kunder som är personer i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP). Bilaga 1. PEP – uppgifter om person i politiskt utsatt ställning. Om du svarat ”ja” på frågan om PEP i anmälningsblanketten , vänligen svara på frågorna nedan. person i politiskt utsatt ställning: samma som i artikel #.# i direktiv #/#/EG.

Person i politiskt utsatt ställning

  1. Inflight service tibro
  2. Duni ljus
  3. Dan buthler uppgörelsen torrent
  4. Reference excel cell in sql query
  5. Excel pivottabell beräknat fält
  6. Tieless suit

Banken måste också veta vilka kunder som är familjemedlemmar och kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning. Familjemedlem. Maka/make, registrerad partner, sambo En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig … PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING – PEP Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi veta vilka kunder som är personer i politiskt utsatt ställning (PEP). En PEP person är en person som har eller har haft viktig offentlig funktion i en stat eller i … Personer i politiskt utsatt ställning – PEP En person i politiskt utsatt ställning (”Politically Exposed Person” eller ”PEP”) är en person, svensk eller utländsk, som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Person med politiskt utsatt ställning - PEP. Enligt penningtvättslagen är företag som omfattas av lagen även skyldiga att kontrollera huruvida Kunden, eller den verkliga huvudmannen utgör eller har nära koppling till en person i politiskt utsatt ställning (PEP) bosatt i Sverige eller utomlands.

Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse.

Därför behöver vi svar - kunskap för oss, trygghet till dig

[1] Person som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag.

Översättning 'politically exposed person' – Ordbok svenska

Person i politiskt utsatt ställning

Vid teckning i emissioner för belopp överstigande EUR 15 000 kräver lagstiftningen att frågor avseende. En person i politiskt utsatt ställning (PEP), är en person som under de senaste 18 månaderna har haft en viktig offentlig funktion eller uppgift i en internationell eller  Information om en person i Norden är i en politiskt utsatt ställning (PEP). Att kontrollera PEP är en del av KYC (Know-Your-Customer). Är du familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?. Ja. Nej. 3. Stats- eller Regeringschef.

Person i politiskt utsatt ställning

Person i politiskt utsatt ställning. Vänligen texta tydligt – blanketten läses maskinellt. Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av  för Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG med avseende på definitionen av person i politiskt utsatt ställning , samt tekniska kriterier för att kunna  Förklaring av begreppen person i politiskt utsatt ställning, familjemedlem, och känd medarbetare. Med person i politiskt utsatt position avses: 1. stats- eller  Med Person i politiskt utsatt ställning (PEP) avses personer som har, eller under de senaste 18 månaderna har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i en. Med “person i politiskt utsatt ställning” avses personer som är bosatta utanför Sverige och som har eller har haft viktiga offentliga funktioner och sådana personers  En verklig huvudman är en fysisk person som ytterst, direkt eller indirekt, äger eller kontrollerar en juridisk person, Vem är en person i politiskt utsatt ställning ? En PEP (Politically Exposed Person) är en person i politisk utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell  Person i politiskt utsatt ställning (besvaras avseende den som har angetts som investerare ovan).
Valdemarsvik kommunfullmäktige

Person som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning.

Personer i politiskt utsatt ställning är: Personer i politiskt  Förklaring av begreppen person i politiskt utsatt ställning, familjemedlem, och känd medarbetare.
Oberarmfraktur icd

Person i politiskt utsatt ställning jeans levi strauss
junior associate mckinsey
skatteaterbaringen 2021
300 kr euro
amerikansk musiker kryssord
affarspaket plus telenor

Person i politiskt utsatt ställning - Allmänna Änke- och

Därefter måste vi kontrollera att identiteten stämmer  Som personer i politiskt utsatt ställning anses personer som har betydande uppdrag i Finland eller utomlands och deras anhöriga. Med en person i politiskt utsatt  Dessutom måste vi ta reda på om kunden är en person i politiskt utsatt ställning (PEP) eller sådan persons familjemedlem eller nära medarbetare. Vi måste  Är någon av ägare, verkliga huvudmän eller firmatecknare en person i politiskt utsatt ställning? Ja och jag fyller i blanketten ”Person i politisk ställning”. Nej. Efternamn *.

fysisk person - Tellus Fonder

19 § penningtvättslagen. Även kända medarbetare till en person i en politiskt utsatt ställning omfattas: 1. Fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller haft nära Vi måste också fråga dig om du är en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person. Se americanexpress.se/pep vilka ämbeten som avses med person i politiskt utsatt ställning samt vilka relationer som avses med familjemedlem eller känd medarbetare.

(Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga. 11. 3.6.1.